Martin Mudrak

Martin vyštudoval odbor Prekladateľstva a tlmočníctva pre európske inštitúcie a ekonomiku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Niekoľko rokov pôsobil v oblasti projektového manažmentu a IT.  

Bol riaditeľom košickej kancelárie Americkej obchodnej komory v SR (AmCham), kde viac ako sedem rokov zastrešoval záujmy vyše sedemdesiatich regionálnych členov a aktívne sa venoval podpore lokálneho inovačného ekosystému, medzisektorovej spolupráce a zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu. Stál pri založení prvej medzinárodnej školy v Košiciach a organizácií východoslovenskej inovačnej konferencie East Innovation.

V roku 2022 posilnil rady Mesta Košice na novovzniknutej pozícií Splnomocnenca pre inovácie a ekonomický rozvoj, kde pracuje na zintenzívnení spolupráce medzi sektormi, riadeniu pilotných projektov a rozvoju inovačného podnikania. Medzi jeho úlohy patrí starostlivosť o už existujúce, ale tiež potenciálne investície smerujúce do mesta a jeho okolia. Ako hlavný vyjednávač mesta Košice zohral dôležitú úlohu pri akvizícií investície Volvo Cars.

Verejnú správu a jej aktívnu politiku na lokálnej úrovni považuje za dôležitý element úspešného inovačného ekosystému a pozitívneho podnikateľského prostredia.

LinkedIn profil

Prezentačný blok

2022
Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION