Radim Kocourek

Radim Kocourek je zástupcem ředitele inovační agentury JIC a jednatelem JIC Ventures, dceřiné společnosti JIC zaměřené na investice do startup firem. Vizí JIC je otevřený inovační ekosystém, který je domovem globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět, to vše v regionu Brna a jižní Moravy. V JICu Pracujeme s podnikateli od samých počátků jejich podnikatelských cest, i v pozdějších stádiích úspěšných, rostoucích firem. Současně pečujeme o kvalitu podnikatelského ekosystému v našem regionu.

Radim má 19 let zkušeností s podporou startup firem, spolupodílel se na nastavení a rozvoji služeb JIC pro podporu podnikatelů ve všech stádiích rozvoje. Na práci se startup firmami navazuje z pozice jednatele JIC Ventures, kde se zabývá investicemi do začínajících firem. Má také rozsáhlé zkušenosti s rozvojem fyzické infrastruktury na podporu podnikatelů. Z pozice zástupce budoucího provozovatele, vedl projekty nových inkubátorů a vědeckotechnických parků v Brně, dále vedl tým JIC, který rozvíjející místní podnikatelský ekosystém, konkrétně zde vznikl např. kreativní hub KUMST či prototypová dílna FabLab. Radim vystudoval ekonomii, psychologii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.

LinkedIn profil

Prezentačný blok

2022
Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION