Petra Dzurovčinová

Petra Dzurovčinová vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde počas štúdia absolvovala pobyt na vysokej škole v Breste a letnú školu v juhokórejskom Soule. V roku 2015 bola súčasťou Oxford Internet Leadership Academy, programu zameraného na tvorbu politík v digitálnom priestore.

Po vysokej škole pracovala tri roky v austrálskom Adelaide na rozvoji a komunikácii vedeckých a technických poznatkov širokej verejnosti v Royal Institution of Australia. Petra stála pri zrode Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktorá je dnes s viac ako 80 členmi kľúčovým zástupcom technologických firiem na domácej aj medzinárodnej scéne. V SAPIE bola spoluautorkou expertných dokumentov o startup ekosystéme, analýze a spôsoboch podpory rýchlorastúcich firiem a spôsoboch ako efektívne implementovať Jednotný Digitálny trh v EÚ a na Slovensku. Vo voľnom čase sa venovala organizácii podujatí TEDx v Bratislave aj Adelaide. Je spoluautorkou kapitoly o podnikaní a inováciách Plánu Bratislava.

Ako splnomocnenkyňa pre inovácie (Chief Innovation Officer) sa venuje rozvoju technických aj procesných inovácií, spolupráci s akademickým, podnikateľským a tretím sektorom, tvorbe mestského laboratória a riadeniu pilotných projektov. Súčasťou jej práce je aj medzinárodná spolupráca na pôde Eurocities a iných platformách.

Prezentačný blok

2022
Úloha štátu a samospráv pri podpore startupov a inovácií
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, COOPERATION
2021