Regionálne inovačné centrá na Slovensku

(panelová diskusia)

Moderátor: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

Úlohou panelu je preveriť záujem o vytvorenie takýchto centier zo strany zúčastnených stakeholderov, zanalyzovať možnosti podpory takýchto centier zo strany jednotlivých stakeholderov (finančný alebo iný vklad – napr. priestory, dlhodobá vs. jednorazová podpora pri zriadení) a predstaviť skúseností vyplývajúcich zo zriadenia a prevádzky Jihomoravského inovačního centra z Brna (JIC).

  • prof. Ing. Ján Híveš, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, predstaviteľ Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8

Rečníci

Petra Dzurovčinová
TECHNOLOGY TRANSFER
Janka Pálková
TECHNOLOGY TRANSFER
František Jakab
TECHNOLOGY TRANSFER
Ján Híveš
TECHNOLOGY TRANSFER
Rastislav Trnka
TECHNOLOGY TRANSFER
František Simančík
TECHNOLOGY TRANSFER
Jindřich Weiss
TECHNOLOGY TRANSFER