Regionálne inovačné centrá na Slovensku

20. októbra 2021, 11:00 - 12:30

(panelová diskusia)

Moderátor: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

Úlohou panelu je preveriť záujem o vytvorenie takýchto centier zo strany zúčastnených stakeholderov, zanalyzovať možnosti podpory takýchto centier zo strany jednotlivých stakeholderov (finančný alebo iný vklad – napr. priestory, dlhodobá vs. jednorazová podpora pri zriadení) a predstaviť skúseností vyplývajúcich zo zriadenia a prevádzky Jihomoravského inovačního centra z Brna (JIC).

  • prof. Ing. Ján Híveš, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, predstaviteľ Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8

Rečníci

Ján Híveš
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Rastislav Trnka
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Janka Pálková
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
František Simančík
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
František Jakab
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Petra Dzurovčinová
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Jindřich Weiss
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER