Janka Pálková

Vyštudovala psychológiu, francúzsky jazyk a európske kultúrne štúdiá na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa následne v rámci prednáškovej, publikačnej a medzinárodnej projektovej činnosti venovala témam ako cudzie jazyky, kultúrne prejavy a európske identity. Paralelne pôsobila v Európskej komisii (GR Výskum a inovácia) ako hodnotiaca expertka pre projektové zámery FP7.

Vytvorila a spoluautorsky založila úspešný projekt Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Neskôr pôsobila ako vedúca odboru výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej agentúre životného prostredia, odkiaľ prešla do súkromného sektora na manažérsku pozíciu so zodpovednosťou za rozvoj medzinárodného podnikania. Od roku 2019 pracuje pre Banskobystrický samosprávny kraj ako hlavná projektová manažérka iniciatívy Catching-Up Regions.

Prezentačný blok

Regionálne inovačné centrá na Slovensku
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER