Ján Híveš

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. je absolventom Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave. Doktorandské štúdium na VŠCHT v Prahe úspešne ukončil v roku 1991 a v roku 2010 sa stal profesorom v odbore Anorganické technológia a materiály. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov na FCHPT STU v Bratislave.
Výskumne a pedagogicky sa venuje chemickým technológiám, hlavne v oblasti technickej elektrochémie. V poslednom čase sa venuje špeciálnym technológiám pre spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov súvisiacich s ochranu životného prostredia. Je úspešným riešiteľom mnohých výskumno-vývojových projektov pre domáce a zahraničné spoločnosti.


V roku 2014 získal ocenenie Profesor roka STU za dlhodobé vynikajúce vedecké i pedagogické výsledky v oblasti elektrochémie. V roku 2019 sa stal Vedcom roka v kategórii Inovátor roka za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí.

Prezentačný blok