Rastislav Trnka

Ing. Rastislav Trnka vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach. Po skončení školy podnikal, neskôr pracoval ako projektový manažér na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od roku 2010 pôsobí vo verejnej správe. Bol zástupcom starostu v mestskej časti Košice – Staré mesto. Neskôr sa stal poslancom Košického samosprávneho kraja, kde bol jedným z najaktívnejších volených predstaviteľov kraja. Od roku 2017 je predsedom Košického samosprávneho kraja, vo voľbách zvíťazil ako nezávislý kandidát.

Angažuje sa aj v zahraničnej politike. V roku 2018 sa stal členom Európskeho výboru regiónov, Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) a tiež Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE). Od roku 2020 je v Európskom výbore regiónov v Bruseli podpredsedom komisie ENVE.

Prezentačný blok