Jindřich Weiss

Jindřich Weiss od roku 2008 pracuje v Jihomoravském inovačním centre (ďalej len „JIC“), kde v súčasnosti vedie tím podpory podnikateľov.

Bol spoluautorom niekoľkých úspešných podporných programov JIC, ako sú inovačné a kreatívne vouchery, 120 sekúnd pre inovatívne spoločnosti, schéma regionálneho koučovania pre malé a stredné podniky JIC Platinn, komunita JIC+ alebo medziregionálna platforma popredných českých inovačných agentúr s názvom Ynovate.

Jindřich je aktívny v rámci spoločností Enterprise Europe Network, EBN, smE-MPOWER, Africa-Europe Innovation Partnership a iných medzinárodných sietí. Svoje skúsenosti v oblasti zakladania a vedenia regionálnych inovačných agentúr poskytuje podobným organizáciám a regiónom, najmä zo zahraničia a to pri zakladaní svojich vlastných inovačných agentúr alebo rozvíjaní programov na podporu inovácií.

Prezentačný blok