Michal Ivantyšyn

Michal Ivantyšyn počas svojej pracovnej dráhy načerpal skúsenosti najmä v štátnej správe, kde pripravoval revíziu národnej eGovernment stratégie a riadil OP Informačná spoločnosť v hodnote 1.162 mil. €. V súčasnosti pôsobí v Centre inovatívneho zdravotníctva.

Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a svoje vzdelanie si doplnil o Executive Program na Kalifornskej univerzite Barkeley a certifikovaný kurz pre riadiacich pracovníkov v oblasti IT (Ececutive Education Certified Computer Professional).

Prezentačný blok