Financovanie inovácií prostredníctvom odpočtu na výskum a vývoj v kontexte reálnych skúseností z praxe

19. októbra 2022, 10:45 - 12:00

Panelová diskusia predstaví superodpočet – daňový nástroj Slovenskej republiky na podporu inovácií vo firemnom prostredí. Predstaví ho na reálnych príbehoch z praxe.

Moderátor: Marek Repko – Head of Operations, Ayming Slovensko, s. r. o.

Účastníci panelovej diskusie: TBD

Rečníci

Marek Repko
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, INNOVATION
Róbert Toma
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, INNOVATION
Andrea Adamčíková
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, INNOVATION