Andrea Adamčíková

Andrea Adamčíková vyštudovala odbor materiálové inžinierstvo na MtF STU a následne získala titul PhD. v rovnakom odbore. Už počas doktorandského štúdia pracovala ako vedecký pracovník na SAV a podieľala sa tak na rôznych projektoch v oblasti materiálového výskumu. Na pozícii senior konzultanta pre inovácie v spoločnosti Ayming pôsobí štyri roky.

Prezentačný blok