Michal Belko

Ing. Michal Belko je absolventom Stavebnej fakulty STU, odbor geotechnika v Bratislave. Pôsobí v spoločnosti Ayming na pozícii Business developer. Vzhľadom na vyštudované technické vzdelanie, je jeho silnou stránkou odborný pohľad na oblasť R&D, a v kombinácii s vášňou pre obchod, sú to aj získané praktické skúsenosti v tejto oblasti. Je aktívnym účastníkom podujatia PRAX PRE UNIVERZITY. Na tohtoročnej konferencii COINTT 2023 sa podobne ako minulý rok predstaví v pozícii moderátora panelovej diskusie a spoločne s úspešnými inovatívnymi firmami sa podelia o cenné rady a skúsenosti získané z uplatňovania Superodpočtu.

Prezentačný blok