Jaroslav Bukovina

Jaroslav Bukovina má bohaté skúsenosti s dizajnom a hodnotením hospodárskych politík. Tie získal počas šiestich rokov pôsobenia na Inštitúte finančnej politiky, IMF a OECD. V súčasnosti vedie tím výskumných a inovačných politík na Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA), ktorého cieľom je zatraktívniť domáci inovačný ekosystém v oblastiach dostupnosti rizikového kapitálu, zvýšenia miery spolupráce medzi akadémiou a podnikateľmi, regulácie a zdanenia inovatívnych firiem. Superodpočtu ako kľúčovému nástroju podpory aplikovaného výskumu a vývoja sa venuje prakticky od jeho vzniku a dnes na VAIA koordinuje významnú reformu tohto nástroja za účelom širšej podpory inovačnej výkonnosti domácich firiem.

Prezentačný blok