COOPERATION: Firmy a inovácie: akú úlohu pri nich môžu zohrávať univerzity?

25. októbra 2023, 13:30 - 14:45

Panelový blok bude zameraný na predstavenie inovatívnych firiem, ktorým sa podarilo uspieť a prinášať tak na trh inovatívne produkty či služby. Dozviete sa viac o ich firemnej kultúre, ale aj to ako inovatívne produkty a služby vznikajú a ako v tomto procese môžu byť nápomocné vysoké školy a výskumné pracoviská, ale aj v čom vidia prekážky takejto spolupráce a akú úlohu by mal pri podpore spolupráce firiem a škôl zohrávať štát.

Rečníci

Adam Bartoš
25. októbra 2023, 13:30 - 14:45, PÓDIUM 1
Martin Pribila
25. októbra 2023, 13:30 - 14:45, PÓDIUM 1
Tomáš Bertók
25. októbra 2023, 13:30 - 14:45, PÓDIUM 1
Lenka Bednárová
25. októbra 2023, 13:30 - 14:45, PÓDIUM 1
Michal Takáč
25. októbra 2023, 13:30 - 14:45, PÓDIUM 1