Adam Bartoš

Adam Bartoš  je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti SIAT s.r.o. – Slovak Institute of Advanced Technologies s 13-ročnými skúsenosťami v oblasti procesného inžinierstva v priemysle. Okrem jeho profesionálnej kariéry venoval čas robotike a vývoju bionických protéz pre horné končatiny, čo je oblasť, v ktorej stále aktívne pracuje. Vždy ho poháňala túžba nachádzať riešenia, ktoré môžu prínosom pre spoločnosť. Preto v roku 2019 založil spoločnosť SIAT s.r.o., ktorá už dokončila množstvo projektov v oblasti strojného inžinieringu. Jeho hlavná snaha a vízia spočíva vo vývoji ultrazvukovej technológie na detekciu únikov stlačeného vzduchu a plynov, čo považuje za kľúčové v rámci zvyšovania bezpečnosti prevádzky, úspor energie a znižovania uhlíkovej stopy v priemysle.

S nadšením sa angažuje v rozvoji spoločnosti, jej expanzii na zahraničné trhy a v budovaní spojení medzi podnikaním a univerzitami s cieľom zdieľať know-how a prispievať k rastu a inováciám.

Prezentačný blok