Martin Pribila

Pracovné skúsenosti v odbore začínali už na základnej škole na dome rodičov. Neskôr brigádne upratovanie stavieb na univerzite. Od tretieho ročníka univerzity dostal ponuku brigádovať v statickej kancelárii pôsobiacej na UK trhu. Skúsenosti ďalej zbieral v Austrálii u architekta, aj vo Viedni. Erasmus vo Viedni v kancelárii absolvoval napriek prekážkam zo strany profesorov v súbehu so štúdiom na stavebnej fakulte v Bratislave. Po štúdiu vzdal PhD. štúdium, nakoľko téma bola už skúmaná po celom svete a prax v Mattersburgu v malej kancelárii ponúkala veľa zaujímavých statických úloh od statiky pre umenie až po divadlo na pontóne (projekty ako NÖM, OMV, Magna, Ströck, Glock Familie, Wien Energie, Sankt Marx). V súbehu s prácou v Rakúsku rozbiehal vlastné podnikanie, kde chcel viac inovovať. Dlhých 12 rokov sa nevedel dostať ku spolupráci s univerzitou. V 13-tom roku cez projekty Wega realizuje hneď 3 výskumy. Recyklovaný betón, GFRP výstuž aj teplotechnické parametre domov krytých zemou. Poľsko vyskúmalo, kým oni mali dlhú cestu k českej VUT Brno, aby našli partnera pre výskum. Mali mnoho odmietnutí na výskum, ktoré dnes sumarizujú vo svete.

Prezentačný blok