Tomáš Bertók

Dr. Tomáš Bertók, MBA ukončil štúdium vo všetkých troch stupňoch na Slovenskej technickej univerzite v odbore biotechnológia. Od roku 2010 pôsobí na Chemickom ústave SAV, od roku 2014 ako samostatný vedecký pracovník. V roku 2017 spoluzakladal spoločnosť Glycanostics, spol. s r. o., ktorá v súčasnosti zamestnáva mladých vedeckých pracovníkov, odborníkov na regulácie, výrobu a biznis development v oblasti biomedicíny a ktorá má zároveň štatút vedecko-výskumnej inštitúcie, kde prebieha aj školenie externých doktorandov v odboroch biotechnológia, biochémia a analytická chémia. Za svoj výskum získal postupne ocenenie Top študentská osobnosť Slovenska, Mladý vedec roka SR, Cenu rakúskeho Ministerstva vedy, výskumu a ekonomiky Danubius Young Scientist award, Top inovatívny mladý podnikateľ SR či Cenu prezidenta SR. Je držiteľom Cien SAV aj Akademie věd České republiky a dvojnásobným finalistom ESET Science Award do 35 rokov. So spoločnosťou Glycanostics sa dostal do svetového finále Startup World Cup v Silicon Valley (2022) medzi top 60 startup spoločnosťami z celého sveta. Glycanostics získala ako jedna z troch slovenských spoločností prestížny EIC Accelerator grant a EIC Transition grant pre rozvoj diagnostiky rakoviny prostaty, prsníkov, pľúc a pankreasu, za čo bola aj zvolená ako člen európskej delegácie na prezentáciu svojej spoločnosti na celosvetovej konferencii Bio v Bostone (2023). Aktuálne spoločnosť sídli sčasti v nemeckom Lipsku, kam plánuje v ďalšom roku expanziu. Tomáš ja autorom takmer 60 vedeckých prác s približne 2000 citáciami a H-indexom 24, ďalej 3 knižných kapitol, editorom 2 kníh a pôvodcom 1 európskeho patentu. Vo veku 36 rokov mu bolo Slovenskou komisiou pre vedecké hodnosti umožnené obhájiť titul doktor vied ako jednému z najmladších vedcov na Slovensku. Žije so svojou rodinou v Bratislave.

Prezentačný blok