Lenka Bednárová

Ing. Lenka Bednárová, PhD. študovala Marketingový a obchodný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyše 10 rokov svojej praxe v Univerzitnom technologickom inkubátore Slovenskej technickej univerzity v Bratislave venovala podpore inovácií, pričom posledných 7 rokov ho viedla. Počas tohto obdobia nadobudla skúsenosti s prácou na národných aj medzinárodných projektoch, pomáhala študentom a absolventom vysokých škôl rozbehnúť vlastné podnikanie formou technicky orientovaných startup spoločností, poskytovala im odborné poradenstvo najmä v oblasti tvorby podnikateľských plánov, marketingu, networkingu a ochrany duševného vlastníctva. Od júla 2020 pôsobí v CVTI SR na Odbore transferu technológií, kde má na starosti marketingové aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií a vedie stredisko PATLIB, ktoré poskytuje služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva najmä podnikateľom a širšej verejnosti, s tímom rešeršných pracovníkov a fondami špeciálnej literatúry.

Prezentačný blok

2021
Pôsobenie Centra transferu technológií pri CVTI SR
19. októbra 2021, 14:45 - 15:15, TECHNOLOGY TRANSFER
2021 2020