Pôsobenie Centra transferu technológií pri CVTI SR

19. októbra 2021, 14:45 - 15:15

(prezentácie)

Prezentácia predstaví:

  • služby poskytované podnikateľom a fyzickým osobám v rámci strediska PATLIB a projektov NPC a EEN,
  • služby poskytované vedeckovýskumným inštitúciám v rámci projektu NITT SK II,
  • jednotný kontaktný bod – služba orientovaná na prepájanie podnikateľov a vedeckovýskumných inštitúcií s cieľom ich vzájomnej spolupráce.

Rečníci

Lenka Bednárová
19. októbra 2021, 14:45 - 15:15, TECHNOLOGY TRANSFER