Podpora študentov v podnikaní, alebo študentské startupy – podporovať ich či nie?

14:00– 15:15 hod.

Panelová diskusia bude venovaná téme významu podpory študentov v podnikaní, ktorí si počas alebo po skončení štúdia zakladajú startup firmy. Rozprávať sa budeme s odborníkmi, ktorí sa venujú podpore podnikania, ako aj so zabehnutou firmou, ktorá si prešla touto startup fázou počas vysokoškolského štúdia. Hostia v diskusnom paneli nám ozrejmia ich pohľad na danú problematiku.

  • Moderátor: Lenka Bednárová, CVTI SR

Rečníci

Ján Lunter
19. októbra 2020 - 14:00, LIVE STREAM 2
Danka Moravčíková
19. októbra 2020 - 14:00, LIVE STREAM 2
Michal Hrabovec
19. októbra 2020 - 14:00, LIVE STREAM 2
Lenka Bednárová
19. októbra 2020 - 14:00, LIVE STREAM 2
Kristína Korčeková
19. októbra 2020 - 14:00, LIVE STREAM 2