Danka Moravčíková

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave, odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo v roku 1986. Po trojročnom pôsobení v biotechnologickom laboratóriu vo výskumnom ústave nastúpila na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre ako výskumný pracovník. Neskôr sa odborne preorientovala na spoločenské vedy, doktorandské štúdium absolvovala na Ústave etnológie SAV v Bratislave, docentkou v odbore etnológia je po habilitácii na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2014 začala na SPU v Nitre budovať transferové centrum v rámci implementácie projektu ŠF EÚ podporujúceho vybudovanie výskumného centra AgroBioTech. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka celouniverzitného pracoviska zabezpečujúceho projektové a transferové aktivity a spolupracuje na projekte podporujúcom študentské startupy.

Prezentačný blok