Michal Takáč

Michal Takáč, PhD. je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti DimensionLab, ktorá vyvíja softvérový produkt Siml.ai – platforma pre extrémne rýchle numerické simulácie riadené umelou inteligenciou. 

Je nadšeným softvérovým inžinierom s viac ako 13-ročnými skúsenosťami v rôznych spoločnostiach a vlastnými troma predchádzajúcimi startupmi ako technický riaditeľ. V roku 2022 Michal obhájil doktorát z kybernetiky na Technickej univerzite v Košiciach, pričom dizertačná práca bola zameraná na využitie najmodernejších algoritmov (lattice-Boltzmannova metóda) na zrýchlenie výpočtových simulácií dynamiky tekutín a ich vizualizáciu v reálnom čase vo virtuálnej realite.  Bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom na UC Berkeley, Študentskou osobnosťou roka 2022 v kategórii hutníctvo, strojárstvo a energetika na Slovensku a je ocenený ako Emerging Talent na Falling Walls po tom, ako vyhral Falling Wall Lab Slovakia 2020 so svojím projektom MathworldVR.

Prezentačný blok