INNOVATION: AI ako akcelerátor biznisu

25. októbra 2023, 11:15 - 12:30


Panelová diskusia o potenciáli AI pri optimalizácii podnikania a budovaní nového vzťahu so zákazníkom: od automatizácie procesov, cez virtuálnych asistentov až po generovanie obsahu s pomocou AI.


Rečníci

Ondřej Ferdus
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 2
Jiří Vrobel
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 2
Michal Kompan
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 2