Michal Kompan

Michal Kompan študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako výskumník (Kempelenov inštitút inteligentných technológií) v oblasti umelej inteligencie, personalizovaného odporúčania, modelovania používateľov a vyhľadávania v informáciách. Špecificky sa zaoberá aplikáciami v elektronickom obchode a využitím rôznorodých signálov pre výskum nových metód zlepšujúcich používateľský zážitok na webe. V KInIT využíva svoje skúsenosti z akadémie (viac ako 50 vedených študentov), vedením a riešením národných a medzinárodných výskumných projektov (VEGA, APVV, Horizon Europe) a výskumných spoluprác s poprednými firmami. Je súčasťou EDIH Hopero, zameraného na prinášanie umelej inteligencie do firiem. V medzinárodnej výskumnej komunite je aktívny ako člen programových výborov špičkových vedeckých konferencií (ACM RecSys, SIGIR, TheWebConf, WSDM). 

Prezentačný blok

2023
INNOVATION: AI ako akcelerátor biznisu
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 2