Jiří Vrobel

Jiří Vrobel pracuje vo firme The MAMA AI, kde má na starosti rozvoj obchodu v oblasti umelej inteligencie. Rôznymi oblasťami informačných technológií a ich nasadením v praxi sa zaoberá celú svoju profesijnú kariéru. Jej veľkú časť prežil vo firme IBM, kde prešiel ako obchodnými, tak aj manažérskymi pozíciami.

Vo firme The MAMA AI inšpiruje klientov k nasadeniu umelej inteligencie tak, aby sa stala vítaným a prínosným nástrojom uľahčujúcim prácu. Jeho hlavnými doménami sú aplikácia konverzačnej inteligencie, sémantického vyhľadávania a práce s hlasovými produktmi.

Publikuje aj na sieti LinkedIn, a to aj v iných oblastiach ako napríklad generatívne AI.

Prezentačný blok

2023
INNOVATION: AI ako akcelerátor biznisu
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 2