Ondřej Ferdus

V súčasnej dobe pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie digitálnej ekonomiky a technológií vo Zväze priemyslu a dopravy ČR (SP ČR). Spoločne s kolegyňami aktívne zastupuje a obhajuje záujmy členskej základne SP SR vo všetkých oblastiach týkajúcich sa digitálnej agendy a technológií, a to ako na národnej, tak na európskej úrovni. Medzi témy, ktorým sa venuje, patrí ochrana dát, Priemysel 4.0, umelá inteligencia, cloud computing, zdieľanie dát, kybernetická bezpečnosť, platformová ekonomika, internet vecí, telekomunikácie a ďalšie. Zároveň pôsobí ako koordinátor Platformy pre umelú inteligenciu SP SR. V roku 2021 spoluzaložil spoločnosť AI check, ktorá vyvíja umelú inteligenciu na mieru. Je tiež členom Českého digitálneho tímu, ktorý funguje ako poradný orgán podpredsedu vlády pre IT a digitalizáciu Českej republiky. V minulosti sa digitálnej agende venoval aj na Úrade vlády ČR.

Prezentačný blok

2023
INNOVATION: AI ako akcelerátor biznisu
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 2