INNOVATION: Ako komercionalizovať nové technológie

25. októbra 2023, 9:00 - 9:45


Vývoj nových technologických prototypov predstavuje pre podniky nemalé úsilie, ale nie vždy končí komerčným úspechom. Diskusia bude orientovaná na to, ako identifikovať, ktoré prototypy majú šancu na úspech, ako ich testovať, a ako ich uviesť na trh.


Rečníci

Juraj Popovič
25. októbra 2023, 9:00 - 9:45, PÓDIUM 2