Miroslav Gašpárek

Miroslav Gašpárek je CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Sensible Biotechnologies, ktorá vyvíja bunkovú platformu na výrobu nákladovo efektívnej a (ľahko) škálovateľnej vysokokvalitnej mRNA, ktorá umožní výrobu novej generácie liekov na báze mRNA. Spoločnosť Sensible získala 4,2 milióna dolárov v pre-seed kole od Y Combinator, BlueYard Capital a ďalších investorov a uzavrela významné strategické partnerstvo so spoločnosťou Ginkgo Bioworks (NYSE: DNA). Miro absolvoval štúdium biomedicínskeho inžinierstva na Imperial College v Londýne; v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu inžinierstva a syntetickej biológie na Oxforde. Je poradcom člena výkonného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti biologickej bezpečnosti a spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom britskej organizácie Nucleate.

Prezentačný blok

2023
INNOVATION: Ako komercionalizovať nové technológie
24. októbra 2023, 13:00 - 13:45, PÓDIUM 2