Aktuality

Spoločné ciele vedy a praxe zvýšia inovačnú výkonnosť. Úlohu zohrávajú aj regióny

Diskutovalo sa o význame ochrany duševného vlastníctva, hovorilo o aktuálnom stave transferu technológií, uvažovalo sa, ako viac využívať inovácie v podnikaní. Tradičné odborné podujatie rekapituluje najdôležitejšie fakty. 

Podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021) sa konalo 19. až 21. novembra 2021. Prvé dva dni patrili konferencii a odborným prezentáciám,  posledný deň matchmakingu.

Účastníci fyzicky v sále, ale aj online sledujúci živé vysielanie. Tohtoročná kombinovaná forma podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021) bola pre organizátorov náročnejšia úloha, no záujemcom o programové bloky priniesla viac komfortu: „Veľkým prekvapením pre nás bolo, že účastníci konferencie preferovali online účasť pred fyzickou. Je vidieť, že najmä zaneprázdnená akademická obec si zvykla na výhody takéhoto spôsobu účasti. Popri sledovaní konferencie či kladení otázok aj pracujú. Z pohodlia svojej kancelárie môžu prepínať medzi jednotlivými blokmi živého vysielania. Vyberú si tak v danom čase to najzaujímavejšie,“ povedal prof. Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je organizátorom podujatia. Zároveň Kyselovič dodal, že pre CVTI SR bude do budúceho roka veľkou výzvou zaujať cieľovú skupinu inovátorov, akademikov či podnikateľov natoľko, aby sa zúčastnili konferencie fyzicky a využili tak príležitosť pre networking. „Konferencia tak napĺňa  časť svojej vízie – byť priestorom na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania.“

Rečou čísel, spoločne so slávnostným odovzdávaním Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021, konferencia zaujala 547 účastníkov. Z nich 125 sa zúčastnilo podujatia fyzicky. Online sa ich pripojilo 422, a to počas oboch konferenčných dní.

Viac sa dozviete z tlačovej správy zverejnenej tu alebo na webovom sídle www.cvtisr.sk.