Aktuality

Zverejnili sme program COINTT 2021: Podpora transferu technológií znamená vyspelosť

Akademické prostredie, veda a výskum, no i podnikanie fungujú na základe vlastných princípov. Aby mohli fungovať spoločne musia sa predovšetkým správne pochopiť. Potom sú to už významní partneri.          

Vedcom či výskumníkom dnes ešte stále chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva. No a podnikateľom sú vzdialení, pretože tí, stále nevýrazne vnímajú význam inovácií pre svoj biznis.

Druhý ročník podujatia COINTT 2021 ich preto spája, aby vzájomne podporili vyspelosť – vzájomne podporili transfer technológií.

Hlavní rečníci

Obsahovú kvalitu programu konferencie zaručujú jednotliví pozvaní hostia. Najvýraznejšie mená takzvaných „keynote spíkrov“ aktuálne reprezentuje Palo Luka, ako Chief Operating Officer zo spoločnosti ESET, spol. s r. o.: „Pri spolupráci s univerzitami, ale i inými vedeckovýskumnými inštitúciami, ako napríklad SAV v Bratislave som si uvedomil, že otázka transferu technológií z akademickej pôdy do praxe, ktorú primárne rieši konferencia COINTT, nie je dôležitá len úloha týchto verejnoprávnych inštitúcií a štátu, ale i firiem. Podpora transferu technológií je znakom jednak spoločensky uvedomelej firmy, ktorá si uvedomuje význam podpory výskumu a vývoja, vedy a vzdelávacích inštitúcií vo všeobecnosti. No zároveň je to prejav vyspelosti celkovej spoločnosti krajiny.“ Luka vo svojej prezentácii na konferencii uvedie, prečo je spolupráca s univerzitami pre ESET dôležitá a v čom on osobne vidí jej prínos.   

Že to pri transfere technológií bez komunikácie so štátnou správou jednoducho nejde, potvrdí aj druhý z „keynote spíkrov“ Růžena Štemberková, podpredsedníčka českej národnej platformy Transfera.cz. Jej téma – medzi akademickou obcou a politickými kruhmi – podčiarkne význam úlohy štátu pre fungujúci proces transferu technológií. Rovnako dovolí urobiť si akúsi paralelu so stavom u nás a v Českej republike. Viac sa dozviete v tlačovej správe CVTI SR.   

Organizátori podujatia

Organizátorom konferencie je CVTI SR a jej spoluorganizátormi Národné centrum transferu technológií SRSlovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a spoločnosť Civitta Slovakia. Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Miesto podujatia

Tohtoročný COINTT 2021 sa uskutoční v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave na Ilkovičovej ulici č. 2.