Aktuality

COINTT 2023 začína už o 3 týždne! Na čo sa môžete tešiť?

Mať talent a dobrý nápad je kľúčové. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je ale potrebné mať aj podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) aj tento rok vytvorí potrebný priestor na diskusiu a výmenu informácií a transfer vedomostí.

COINTT 2023 sa uskutoční už v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave. Aj tento rok privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.

Kľúčové témy prinesú domáci aj zahraniční rečníci

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako organizátor podujatia aj tento rok zostavilo bohatý program reflektujúci aktuálne témy.

Hlavnou témou je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. Priestor dostane aj prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, ktorý bol realizovaný v závere minulého roka. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF.

Diskutovať sa bude aj o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Neobíde sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Na konferencii COINTT 2023 sa účastníci môžu tešiť aj na hostí zo zahraničia. Úvod prvého konferenčného dňa bude venovaný téme „Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej“. Svoje skúsenosti v tejto oblasti odprezentuje Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii.

O prepojení univerzít a firiem na dennej báze nám na podujatí porozpráva Barbara Tan z University of Antwerp, ktorá má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku.

Veľkým prínosom je aj tretí keynote spíker, Jeff Skinner z London Business School, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii. Vo svojej prezentácii „Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií“, načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do prenosu poznatkov z akademického prostredia do praxe. Na túto prezentáciu nadviažu zástupcovia slovenských akademických inštitúcií, ktorí budú diskutovať o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Tradičné ocenenie bude udelené počas spoločenského večera

Aj tento rok budú počas podujatia ocenení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Ocenené budú inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spozná najlepšia inovácia, inovátor/inovátorka, ako aj najlepší počin v oblasti procesu transferu technológií.       

Registrácia otvorená do 20. októbra 2023

Registrácia na konferenciu je stále otvorená. Záujemcovia o podujatie sa majú možnosť registrovať do 20. októbra 2023.

Účasť na podujatí je bezplatná.