Aktuality

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 sa aj tento rok bude vyhlasovať počas spoločenského večera

Tento rok sa uskutočnil už 11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Súťaž bola určená pre všetkých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich na Slovensku a ich tímy, ktorí sa snažia svoje vynálezy komercionalizovať.

Súťaž sa vyhlasuje prevažne v troch kategóriách, čomu nebolo inak ani v tomto roku. Nominácie do súťaže bolo možné prihlasovať od 4. 2023 – 31. 8. 2023.

Súťaž má za cieľ motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Viac o CTTS sa dočítate na Národnom portáli pre transfer technológií.

Odborná porota vybrala z každej z troch súťažných kategórií (Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií) jedného víťaza, ktorý bude vyhlásený 24. októbra 2023 počas spoločenského večera a bude mu slávnostne odovzdané ocenenie. Spoločenský večer sa uskutoční v rámci konferencie COINTT 2023.

Z vyhlasovania víťazov súťaže bude vysielaný živý prenos na webovej stránke podujatia. Live stream bude dostupný na hlavnej stránke cointt.sk od 19:30 hod.