Peter Blaškovitš

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) vedie od júna 2020. SIEA zastrešuje široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pred nástupom do agentúry štyri roky pôsobil ako generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pod jeho vedením sa sfunkčnili a spustil rozsiahly projekt eZdravie, ktorý je základom pre elektronické zdravotníctvo. Za projekt prevzal cenu ITAPA 2019 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska.

V minulosti pôsobil ako IT konzultant a manažér v Rakúsku, Austrálii a na Blízkom východe a šéfoval úseku informačných technológií Slovenskej pošty.

Prezentačný blok

2022
Slávnostné otvorenie
18. októbra 2022, 9:00 - 9:30, TECHNOLOGY TRANSFER
2022 2021 2020
(10:30 – 11:30) Význam technologickej inovácie pre biznis (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION