Inovatívne riešenia pre zdravie obyvateľstva Slovenska zamerané na zvládanie budúcich pandémií

19. októbra 2021, 11:15 - 12:45

(panelová diskusia)

Moderátor: Doc. Ing. Martin Donoval, PhD., riaditeľ Strediska pre projekty a spolupracu s praxou IMPULZ CORONA STU

Inovačný potenciál existujúcich vakcín, najmä prostredníctvom Axon Neuroscience a Pfizer. Vývoj protilátkovej liečby pre ľudí postihnutých koronavírusom. Inovačný potenciál Slovenska v rámci ostatných fungujúcich riešení v boji proti pandémii. Vývoj jedinečných testov na koronavírus poprednými slovenskými vedcami zo súkromnej a štátnej sféry. Pandémia ako príležitosť na zmenu, aj v nepriaznivom období dá nájsť nová biznisová príležitosť, – IT riešenia, rúška, respirátory, dezinfekčné produkty a iné inovácie, ktoré napomáhajú dodržiavať opatrenia voči COVID- 19.

Rečníci

Peter Blaškovitš
19. októbra 2021, 11:15 - 12:45, INNOVATION
Norbert Žilka
19. októbra 2021, 11:15 - 12:45, INNOVATION
Martin Donoval
19. októbra 2021, 11:15 - 12:45, INNOVATION
Nora Farkašová
19. októbra 2021, 11:15 - 12:45, INNOVATION
Artur Gevorkyan
19. októbra 2021, 11:15 - 12:45, INNOVATION
Boris Klempa
19. októbra 2021, 11:15 - 12:45, INNOVATION