Boris Klempa

RNDr. Boris Klempa, DrSc. (1976) pôsobí ako vedúci vedecký pracovník na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Je tiež predsedom Vedeckej rady BMC SAV a členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK). Je medzinárodne rešpektovaným odborníkom v oblasti ekológie a molekulárnej epidemiológie zoonotických vírusov, prenosných na človeka najmä z hlodavcov, iných drobných cicavcov a z kliešťov. Študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Titul PhD získal na Humboldtovej univerzite v Berlíne, kde na univerzitnej klinike Charité pôsobil 18 rokov. Počas pandémie COVID-19 sa so svojím tímom z BMC SAV rôznymi spôsobmi aktívne zapojil do boja s pandémiou, od rutinného testovania, cez vývoj RT-PCR testov, validáciu nových foriem odberov, až po genetickú charakterizáciu nových variantov vírusu. Okrem toho sa aktívne zapojil aj do zlepšovania informovanosti verejnosti a do vakcinačnej kampane.

Prezentačný blok