Nora Farkašová

Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. pôsobí vo farmaceutickom priemysle viac ako 20 rokov. Počas svojej kariéry zastávala rôzne pracovné pozície v oblasti farmakovigilancie a klinických skúšaní na lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni.

V súčasnosti pracuje v spoločnosti Pfizer na globálnej pozícií ako Senior Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead a je členkou predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku, kde tiež vedie pracovnú skupinu pre klinické skúšania.

Prezentačný blok