Martin Donoval

Doc. Ing. Martin Donoval, PhD. je koordinátorom výskumných projektov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou. V oblasti výskumu a inovácií je zameraný na oblasť rozvoja bioelektronických riešení a systémov v oblasti telemedicíny, v ktorej vedie výskumnú skupinu, zameranú na rozvoj hardvérových riešení a analytických nástrojov pomocou strojového učenia za využitia UNS. S viac ako 15 ročnými skúsenosťami s projektami VaI sa intenzívne zameriava na rozvoj transferu univerzitných výsledkov do praxe a prepojeniu akademického prostredia s priemyslom.

Prezentačný blok