Artur Gevorkyan

Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, pôvodom z Arménska, je majiteľom závodu práškovej metalurgie GEVORKYAN, s.r.o. vo Vlkanovej, okres Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj.

Bol riaditeľom a majiteľom prvého súkromného závodu na Ukrajine.

Spoločnosť GEVORKYAN má pod jednou strechou jedinečné technológie lisovanie kovových práškov – Sinter, Vstrekovanie kompozitných materiálov na báze plastov a kovov a 3D tlač.

Jeho víziou je rozvoj firmy pomocou diverzifikovaného portfólia unikátnych výrobkov vyvinutých v spolupráci so zákazníkmi z rôznych krajín podľa najnovších trendov v rôznych odvetviach od automotiv, cez ropný priemysel, medicínu až po kozmetiku.

Už pár týždňov po vypuknutí pandémie firma dokázala rozbehnúť výrobu unikátnych patentom chránených masiek na viacnásobne použitie. Masky boli dodávane do celého sveta vrátane väčších dodávok v rámci humanitárnej pomoci.

Vďaka jeho originálnym princípom riadenia spoločnosti, pravidelne dostáva pozvánky prednášať na konferenciách, podujatiach a seminároch.

Prezentačný blok