Význam technologickej inovácie pre biznis

10:30 – 11:30 (prezentačno-diskusný panel)

Ako inovácie pomáhajú firmám adaptovať sa na neštandardné podmienky na trhu, ktorý bol najmä v čase koronavírusovej krízy veľmi nevyspytateľný. Technologické inovácie boli východiskom pre mnohé slovenské firmy a rozhodovala najmä rýchlosť, ako sa dokázali spracovať túto technologický inováciu. Prvým krokom v inovačnom procese je práve príležitosť alebo potreba zmeny. Ako vedia nové technológie firmám pomôcť reagovať na nové, nečakané podmienky na trhu? Ako sa univerzity podieľali na nových inováciách, aké reálne dopady na vedeckú činnosť univerzít priniesli neštandardné podmienky na trhu?

Moderátor: Boris Chmel, SIEA

Rečníci

František Duchoň
19. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 2
Boris Chmel
19. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 2
Richard Kačík
19. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 2
Peter Blaškovitš
19. októbra 2020 - 10:30, LIVE STREAM 2