František Duchoň

Prof. Ing. František Duchoň, PhD. je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je profesorom v odbore kybernetika a v rámci výskumu sa zameriava na oblasť robotiky.  Je autorom vysokoškolských učebníc, patentov a vyše 200 publikácií zameraných predovšetkým na robotiku.

Je zakladateľom Národného centra robotiky v Bratislave, v súčasnosti zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky a riaditeľom Digitálneho Inovačného Hubu Science City. Bol alebo je zodpovedným riešiteľom 16 výskumných projektov, účastný bol na takmer 30 výskumných projektoch (vrátane štruktúr OPVaI, H2020 alebo Interreg). Pod jeho vedením bolo úspešne obhájených takmer 100 študentských prác (3 doktorandské), z toho mnohé boli realizované v spolupráci so súkromnými spoločnosťami. Niekoľkokrát bol prizvaný ako expert na hodnotenie H2020 projektov. V roku 2020 bol so svojim tímom finalistom celosvetovej súťaže KUKA Innovation Awards.

Od roku 2016 je členom pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS3 SK) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prof. Ing. František Duchoň, PhD. bol spolu s kolektívom v roku 2015 ocenený Cenou za transfer technológií na Slovensku v kritériu prístup inovátora k realizácií transferu technológií.

Prezentačný blok

2021 2020
(10:30 – 11:30) Význam technologickej inovácie pre biznis (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION