František Duchoň

Prof. Ing. František Duchoň, PhD. Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je profesorom v oblasti kybernetiky a výskumu robotiky.  Je autorom vysokoškolských učebníc, patentov a množstva publikácií v zahraničných časopisoch. Je zakladateľom Národného centra robotiky v Bratislave a taktiež pravidelný recenzent CC časopisu Journal of Intelligent and Robotics Systems, členom redakcie časopisov Acta Mechatronica (International Scientific Journal about Mechatronics) a Journal of Robotics and Automation Technology,  a bol členom organizačnej komisie významnej celoeurópskej konferencie REinEU 2016 (Reindustrializácia Európskej únie.  Od 28. októbra 2016 je členom pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS3 SK) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prof. Ing. František Duchoň, PhD., bol spolu s kolektívom v roku 2015 ocenený Cenou za transfer technológií na Slovensku v kritériu prístup inovátora k realizácií transferu technológií.

Prezentačný blok

(10:30 – 11:30) Význam technologickej inovácie pre biznis (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION