Prezentácia vedeckých výsledkov a kompetencií – nová výzva pre centrá transferu technológií

20. októbra 2021, 15:00 - 16:30

(panelová diskusia)

Moderátorka: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph. D., MPA, místopředsedkyne českej národnej platformy Transfera.cz

Predstavenie súčasného stavu fungovania centier transferu technológií slovenských vedeckovýskumných inštitúcií, predstavy účastníkov panelu o úlohe týchto centier, analýza nástrojov, ktoré umožnia dosiahnuť požadovaný stav v tejto oblasti. Ideálnym výsledkom prezentácie kompetencií vedeckovýskumných pracovísk bude následná spolupráca s podnikateľským sektorom.

Rečníci

Renáta Bačárová
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER
František Duchoň
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Jaroslav Šálka
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Palo Luka
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Růžena Štemberková
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, TECHNOLOGY TRANSFER