Martin Veselý

Martin Veselý študoval molekulárnu a bunkovú biochémiu na University of Oxford, kde ho zaujali inovácie a proces transferu technológií. Martin momentálne pracuje ako Projektový manažér v inovačnej konzultačnej spoločnosti Civitta Slovakia, kde vedie projekty zamerané na budovanie a rozvoj inovatívnych biznisov a startupov. Jeden z hlavných projektov, ktoré Martin vedie je medzinárodný akceleračný program HealthCare Lab, zameraný na rozvoj startupov v oblasti digitálneho zdravotníctva. V rámci projektu viedol komisiu pre výber startupov do projektu, prípravu a nastavenie programu a aj budovanie vzťahov s partnermi. Zároveň Martin pracuje ako Hub Manager pre projekt EIT Health Hub na Slovensku a venuje sa startupom ako Startup Coach v akceleračnom programe Challenger Accelerator.

https://www.linkedin.com/in/peter-cuninka-71b0a7a0/?originalSubdomain=sk

Prezentačný blok