Príležitosti pre inovátorov: Ako získať podporu z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)?

19. októbra 2022, 13:00 - 14:30

Tento programový vstup stejdžu Cooperation sa bude venovať tematickým okruhom:

  • Konkrétne nástroje na podporu inovačných komunít a inovátorov
  • Úspešné príbehy firiem a projektov podporených z EIT programov
  • Predstavenie EIT a sektorovo zameraných iniciatív EIT Health, EIT Urban mobility, EIT Manufacturing, EIT Climate-kic

Účastníci panelovej diskusie: TBD

Moderátor:

Silvester Krčméry – Project Manager, Civitta Slovakia, a. s.