Príležitosti pre inovátorov: Ako získať podporu z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)?

19. októbra 2022, 13:00 - 14:30

Tento programový vstup stejdžu Cooperation sa bude venovať tematickým okruhom:

  • Konkrétne nástroje na podporu inovačných komunít a inovátorov
  • Úspešné príbehy firiem a projektov podporených z EIT programov
  • Predstavenie EIT a sektorovo zameraných iniciatív EIT Health, EIT Urban mobility, EIT Manufacturing, EIT Climate-kic

Moderátor: Silvester Krčméry – Project Manager, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Radoslav Židek
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, COOPERATION
Peter Cuninka
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, COOPERATION
Martin Veselý
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, COOPERATION
Matúš Gajdoš
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, COOPERATION
Silvester Krčméry
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, COOPERATION
Monika Brečková
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, COOPERATION