Radoslav Židek

Doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. sa viac ako 20 rokov venuje populačnej a molekulárnej genetike. V priebehu týchto sa špecializoval na hodnotenie genetickej diverzity, nutričnej genomiky a vysledovateľnosti potravín. Pracuje na SPU v Nitre, ako učiteľ, a rovnako vykonáva znaleckú činnosť v odboroch Genetika a Potravinárstvo. V ostatných rokoch sa venuje pomoci vedcom ako aj študentom v potravinárskom sektore realizovať svoje nápady vo vlastnej spoločnosti, alebo formou ochrany duševného vlastníctva. Odborne zastrešuje vedecký startup NU3Gen venujúci sa aplikácii personalizovanej bezpečnosti potravín a digitalizácii potravinárstva.

LinkedIn profil

Prezentačný blok