Monika Brečková

Monika Brečková pôsobí v Národnej kancelárii Horizontu v CVTI SR ako národný kontaktný bod pre Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). V programe Horizont Európa pokrýva tiež oblasti Zdravie a Výskumné infraštruktúry. Zároveň je členkou národných delegácií v príslušných programových výboroch EK. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti grantových schém, predovšetkým v oblasti vzdelávania a výskumu. Pôsobila v súkromnom aj mimovládnom sektore a tiež vo verejnej a štátnej správe.

Prezentačný blok