Daniel Hrivniak

Zakladateľ a „ideový“ tvorca flexibilného a komplexného firemného online nástroja CorpFlow vytvoreného pre potreby slovenského trhu. Online nástroje, ktoré sú od prvého spustenia konfigurované na mieru ( od dochádzky, správy online absencií, riadenia úloh, fakturáciu, e-learning, výrobné procesy a poskytuje možnosť konfigurácie prepojení, automatizácie zberu dát s následným reportovaním a vyhodnotením).


Projektový manažér inovatívnych projektov, ktoré realizujeme pre partnerov v oblasti IT riešení od návrhu riešenia, realizáciu po ich správu a údržbu. Patria sem napr. Certifikovaná LMS nástroj – E-learning pre správu a realizáciu kurzov / testov alebo aplikácia pre monitoring hodiniek a príslušných zdravotných hodnôt, ktoré pomáhajú naším dôchodcom.

LinkedIn profil

Prezentačný blok