Inovačné poukážky ako nástroj zintenzívňovania spolupráce malých a stredných podnikov s vedeckovýskumnými inštitúciami

19. októbra 2022, 13:00 - 14:30

Slovenská inovačná a energetická agentúra implementuje v poslednom období celý rad opatrení s cieľom posilniť inovačnú výkonnosť národných ekonomík. Spomedzi nich ide napr. o inovačné vouchery (poukážky).  SIEA za roky 2021 až 2023 očakáva, že poskytne pomoc touto formou za viac ako päť miliónov eur. Pri implementácii tohto nástroja sa všetky agentúry stretávajú s celým radom problémov a otázok, ktoré je vhodné spoločne zdieľať a vzájomne sa učiť tie najlepšie postupy. 

Moderátor:  

  • Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií, SIEA

Účastníci panelovej diskusie:

  • TBD

Rečníci

Artur Bobovnický
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, INNOVATION
Radovan Čechvala
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, INNOVATION
Tomáš Varadínek
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, INNOVATION
Ladislav Kollár
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, INNOVATION
Daniel Hrivniak
19. októbra 2022, 13:00 - 14:30, INNOVATION