Ladislav Kollár

Ing. Ladislav Kollár, MBA – podniká najmä v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb a v realitnej a developerskej oblasti. Je majiteľom viacerých spoločností. Aktuálne sa venuje spoločnosti SANTEA, ktorá zavádza do praxe inovatívne postupy v poskytovaní sociálnych a zdravotníckych služieb. Spoločnosť sa venuje implementácii aktivít v oblasti bezpečnosti seniorov. Pomocou vlastných technológií a prostredníctvom napojenia na vlastné Informačno-monitorovacie centrum dokáže okamžite zabezpečiť pomoc pre seniora v núdzi na diaľku, vrátane predchádzania hraničných situácií pri hroziacej zdravotnej komplikácii u seniora a technológia má aj mnoho iných prospešných funkcií.

V minulosti pôsobil v štátnej aj verejnej správe – ako riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež ako podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Má za sebou úspešne implementované  projekty a riešenia vo verejnej, ale najmä v podnikateľskej sfére.

Prezentačný blok