Radovan Čechvala

Radovan Čechvala je Európsky patentový zástupca, Európsky známkový a dizajnový zástupca a skúsený konzultant v oblasti IP. Špecializuje sa na podporu inovatívnych firiem a podnikateľov v procese získavania medzinárodnej ochrany ich vynálezov a inovácií. Aktívne pracuje v inovačnom ekosystéme aj ako mentor pre startupy a začínajúcich podnikateľov. Špecializuje sa na vynálezy z oblasti aplikovanej elektroniky, ale aj na patentovú ochranu SW riešení a riešení s využitím umelej inteligencie. Je členom mnohých medzinárodných organizácií v oblasti IP, vrátane EPI, GRUR, INTA, je členom harmonizačnej komisie ECTA a taktiež asociovaným členom komisie AIPPI pre oblasť komercionalizácie IP. Aktívne pracuje aj ako člen predstavenstva Slovenskej komory patentových zástupcov.

Prezentačný blok