Radovan Čechvala

Radovan Čechvala MBA, MSc. je partnerom v spoločnosti inventa. Je patentovým zástupcom, Európskym známkovým a dizajnovým zástupcom a skúseným konzultantom v oblasti IP. Špecializuje sa na podporu firiem ako aj vynálezcov počas celého inovačného cyklu a špeciálne v procese získavania medzinárodnej ochrany pre výsledky ich tvorivej činnosti. Sústreďuje sa predovšetkým na riešenia v oblasti SW riešení a AI. Vďaka svojej aktívnej participácii vo viacerých inovatívnych startup projektoch má skúsenosti z prvej ruky aj z prostredia začínajúcich firiem. Je aktívnym členom kľúčových medzinárodných organizácií, venujúcich sa problematike ochrany IP, vrátane AIPPI, INTA, ECTA ako aj GRUR a je taktiež členom predstavenstva Slovenskej komory patentových zástupcov. 

Prezentačný blok