Artur Bobovnický

Artur Bobovnický je manažérom pre nové projekty Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Od roku 2016 až donedávna pôsobil ako riaditeľ tejto sekcie. Jeho profesijné zameranie je orientované na oblasť inteligentnej špecializácie (RIS3), podporu rozvoja klastrov a podporu rozhodovania založeného na faktoch. V súčasnosti zodpovedá za akvizíciu nových medzinárodných projektov financovaných z programov H2020 a Interreg, ktoré sa v agentúre dlhodobo implementujú.

Pôsobil ako riaditeľ v oblasti FMCG (2013-2016), v prvom mobilnom operátorovi na Slovensku (1994-1999), ako partner medzinárodných poradenských spoločností v oblasti manažmentu a inovácií (1991-1994, 2004-2013), a aj  ako historicky prvý riaditeľ SARIO (2002-2003).

Popri profesionálnom pôsobení v komerčnej sfére odovzdával skúsenosti aj ako prednášajúci na UCM FMK v Trnave, pričom sa zameriaval na oblasti globálneho a strategického marketingu.

Absolvent STU v Bratislave (1984), odbor Tepelné a jadrové energetické stroje a zariadenia, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium a obhájil dizertačnú prácu (1989).

Narodil sa, vyrastal a vyštudoval na Slovensku, hovorí viacerými svetovými jazykmi a hrá golf.

Prezentačný blok